V České republice trpí určitým stupněm erektilní dysfunkce 54 procent mužů ve věku 35–65 let.

   
Erektilní dysfunkce je nemoc a je třeba ji řešit s lékařem
Tap To Call

Léky způsobující impotenci   arrow

Existuje řada různých léků a rekreačních drog, teré mohou mít vliv na sexuální vzrušení a sexuální výkonnost mužů. Co způsobuje impotenci u jednoho člověka nemusí mít vliv na jiného.
Pokud si myslíte, že má některý lék negativní vliv na Vaši sexuální výkonnost, poraďte se se svým lékařem. Nikdy nepřestávejte užívat jakýkoliv lék bez porady s lékařem. Některé léky mohou vést k život ohrožující reakci, pokud nejsou pečlivě a pomalu vysazovány nebo nahraženy.

Níže je seznam léků a látek prodávaných bez předpisu, které mohou u mužů způsobit impotenci.

Antidepresiva a další psychiatrické léky:

 • Amitriptylin (Elavil)
 • Amoxapin (Asendin)
 • Buspiron (Buspar)
 • Chlordiazepoxid (Librium)
 • Chlorpromazin (Thorazine)
 • Klomipramin (Anafranil)
 • Klorazepát (Tranxene)
 • Desipramin (Norpramin)
 • Diazepam (Valium)
 • Doxepin (Sinequan)
 • Fluoxetin (Prozac)
 • Flufenazin (Prolixin)
 • Imipramin (Tofranil)
 • Isokarboxazid (Marplan)
 • Lorazepam (Ativan)
 • Meprobamát (Equanil)
 • Mesoridazin (Serentil)
 • Nortriptylin (Pamelor)
 • Oxazepam (Serax)
 • Fenelzin (Nardil)
 • Fenytoin (Dilantin)
 • Sertralin (Zoloft)
 • Thioridazin (Mellaril)
 • Thiothixen (Navane)
 • Tranylcypromin (Parnate)
 • Trifluoperazin (Stelazine)

Antihistaminika (některé třídy antihistaminik se používají také k léčbě pálení žáhy)

 • Cimetidin (Tagamet)
 • Dimenhydrinate (Dramamine)
 • Diphenhydramine (Benadryl)
 • Hydroxyzin (Vistaril)
 • Meclizin (Antivert)
 • Nizatidin (Axid)
 • Promethazin (Phenergan)
 • Ranitidin (Zantac)

Léky na vysoký krevní tlak léky a diuretika:

 • Atenolol (Tenormin)
 • Bethanidine
 • Bumetanide (Bumex)
 • Kaptopril (Capoten)
 • Hydrochlorothiazid (Diuril)
 • Chlorthalidon (Hygroton)
 • Klonidin (Catapres)
 • Enalapril (vasotec)
 • Furosemid (Furosemid)
 • Guanabenz (Wytensin)
 • Guanethidin (Ismelin)
 • Guanfacin (Tenex)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Hydralazin (Apresoline)
 • Hydrochlorothiazid (Esidrix)
 • Labetalol (Normodyne)
 • Methyldopa (Aldomet)
 • Metoprolol (Lopressor)
 • Nifedipin (Adalat , Procardia)
 • Fenoxybenzamin (Dibenzyline)
 • Phentolamine (Regitine)
 • Prazosin (Minipress)
 • Propranolol (Inderal)
 • Reserpin (Serpasil)
 • Spironolakton (Aldactone)
 • Triamteren (Maxzide)
 • Verapamil (Calan)

Mezi antihypertenzivy, jsou thiazidy nejčastější příčinou erektilní dysfunkce, následují beta-blokátory. Je obecně méně pravděpodobné, že alfa-blokátory způsobují problémy s erekcí.

Léky na Parkinsonovu chorobu

 • Benztropin (Cogentin)
 • Biperiden (Akineton)
 • Bromokriptin (Parlodel)
 • Levodopa (Sinemet)
 • Procyklidin (Kemadrin)
 • Trihexyphenidyl (Artane)

Chemoterapie a hormonální léky

 • Antiandrogeny (Casodex, flutamid, nilutamid)
 • Busulfan (Myleran)
 • Cyklofosfamid (Cytoxan)
 • ketokonazol
 • LHRH agonisty (Lupron, Zoladex)

Jiné léky

 • Kyselina aminokapronová (Amicar)
 • Atropin
 • Clofibrát (Atromid – S)
 • Cyklobenzaprin (Flexeril)
 • cyproteron
 • Digoxin (Lanoxin)
 • Disopyramid (Norpace)
 • Estrogen
 • Finasterid (Propecia , Proscar , Avodart)
 • Furazolidon (Furoxone)
 • H2 (Tagamet , Zantac , Pepcid)
 • Indometacin (Indocin)
 • Hypolipidemik
 • lékořice
 • Metoklopramid (Reglan)
 • NSAID (ibuprofen, aj.)
 • Orfenadrin (Norflex)
 • Prochlorperazin (Compazine)
 • Pseudoefedrin (Sudafed)

Opiáty a analgetika (léky proti bolesti)

 • Kodein
 • Fentanyl (Innovar)
 • Hydromorfon (Dilaudid)
 • Meperidin (demerol)
 • Metadon
 • Morfium
 • Oxykodon (Oxycontin, Percodan)

Rekreační drogy

 • alkohol
 • amfetaminy
 • barbituráty
 • kokain
 • marihuana
 • heroin
 • nikotin